جاده با چم رودخانه خم می شود تا به مقصد برسد

من از کدام شب گذر کنم که  تو در سپید ه اش نشسته باشی

پ ن:

بیا داستان

شاه می گوید وزیر اجرا نمی کند

وزیرمی گوید شاه گوش نمی کند

را تمام کنیم

وارد شعر شویم  غزل را سپید به تن کنیم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 10:35  توسط   | 

گفتار را نه که نه

کردار را باید دیده کرد

پیش پرده هار را نه که نه

پس پرده ها را باید نظاره کرد

باده خور بی ترس از شیشه شکن که خود باده خورد

آب به دست داری شر به آن می بندند

خور شراب بی ترس از سرابی که پیش رویت می نهند

...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 11:55  توسط   | 

کاش

 سر کوچه دکانی بود

حوصله می فروخت

کاش

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:26  توسط   | 

نیلوفر آبی 

عاشق شده بود

عاشق ماهی سیاه کوچکی که هرگزش ندیده بود 

 و هی از ماه مي خواست   

 بیاورد او  را آنجا،

آنجا که

نیلوفری عاشق،هرروز

در انتظار

سحر را گره مي زد به غروب

پ ن:

1

دوم تیر زاد روز صمد بهرنگی گرامی باد

 2

مرگ یکبار می کشد 

دروغ 

هر بار که آن ر امی شنوی

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم تیر 1393ساعت 17:36  توسط   | 

۱-(خوانش رمانتیک)

اهواز شهر خوشبختی ست

فاضلاب لیلی باز ی کند

 کارون بیابانی می شود

۲-(خوانش تراژدی)

اهواز شهر خوشبختی ست

فاضلاب لی لی  بازی کند

کارون بیابان ی ،می شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393ساعت 12:8  توسط   | 

از پر کلاغ سیاه تر

درد

در قفس باز

پرنده قد حجم قفس

پر می  زند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 8:15  توسط   | 

گم دار توام
تا به کی

دل خوش به نسیم

پ ن:طرح

سونا تورا آب می کند

سونامی می بردت با آب

می در سونا نمی دانم چه می کند

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 21:2  توسط   | 

دریا

آرام  آرام

انگار هیچ ماهی

هیچ غصه نداشت

حتی غصه ی ماه

موجی اگر می خورد به ساحل

برا ی  خالی نبودن عریضه بود

دو ماهی

جفت  می  آمدند سمت ساحل با شتاب

دل لرزید

اگر یکی ،فقط یکی شان  اسیر شکم

شود

گرفتار به قلاب مرد ماهی گیر

آن یکی چه می کند  

 پ ن

موجی اگر می خورد به ساحل برای خالی نبودن عریضه بود

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 15:9  توسط   | 

مر نه گفته اند جهنم  عذاب است و آتش و بس

پس چیست این !؟

بویی که   می کشد مرا هی  به سوی تو

پ ن :

خوشا  جهنمی به نگهبانی تو

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 9:11  توسط   | 

غم از این غمناک تر

نشسته رو به دیوار

پشت به سایه ات

برای خودت از خودت

شعر بخوانی

برگرد

بنشین رو به سایه ات

شاید

درک ات کند

پ ن :

 وقتی آدم می‌ترسد با دوستش، با زنش، با همکارش و با هر کس دیگر درددل کند و حرف بزند ناچار فقط با سایه خودش می‌تواند حرف بزند(بوف کور صادق هدایت)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 7:47  توسط   |